info@gepeac.com    93.804.50.57

SERVEIS CONSULTORIA

Serveis de Consultoria

SEGURETAT ALIMENTÀRIA:

APPCC (ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTIC)

GEPEAC com empresa de serveis garanteix l’assessorament i la realització dels autocontrols i els APPCC. Consisteix en fer una descripció global i precisa de l’empresa i els seus processos per detectar tots els possibles perills per la salut del consumidor i poder-los controlar. Realitzem el document d’autocontrols basat en el Sistema d’ APPCC.

Implantació dels prerequisits:

  • Pla de control de la potabilitat de l’aigua
  • Pla de neteja i desinfecció
  • Pla de desinsectació i desratització (barreres físiques)
  • Pla de control de proveïdors
  • Pla de control de formació dels manipuladors d’aliments
  • Pla de manteniment preventiu
  • Pla de control de temperatures
  • Pla de control de traçabilitat
  • Pla de control d’al·lèrgens

 

PROTECCIÓ DE DADES:

LOPD

L’objectiu del pla d’Adaptació a la LOPD i el seu Reglament de desenvolupament facilitarà la correcta adaptació a la LOPD així com el Reial Decret 1720/2007, el qual estableix que tots els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal hagin de complir una sèrie de mesures que permeten garantir la seguretat dels mateixos.

Fases en que es desenvolupa el servei:

  • FASE 1ª.  Anàlisis de l’organització i la seva informació.
  • FASE 2ª. Auditoria de Seguretat
  • FASE 3ª. Desenvolupament dels Procediments i  Documentació organitzativa
  • FASE 4ª. Informe parcial tècnic organitzatiu
  • FASE 5ª. Desenvolupament de l’adaptació LEGAL
  • FASE 6ª. Assessorament final i formació

 

QUALITAT DEL SERVEI:

MYSTERY SHOPPING

La Técnica del “Mystery shopping/guest” consisteix en la falsa contractació d’un producte o serveis, portat a terme per una persona especialitzada i formada en tècniques de venda i atenció al client, que te com a objectiu principal valora una sèrie de variables o ítems definides amb anterioritat, o be en el mateix establiment de forma física o presencial, o be a distancia m’entres es contracta el servei.
Les empreses reconeixen la qualitat del servei com una variable estratègica essencial i fonts de avantatge competitiva en el mercat.
La qualitat del servei es la mesura de la satisfacció de les expectatives del consumidor en relació al servei/producte rebut.

Què busquen els meus clients?

Busquen satisfer una necessitat.
En un entorno canviant, les necessitats canvien.

Què fem a GEPEAC?

Capturar, integrar i gestionar informació
  • Recol·lecció de dades
  • Anàlisis de dades
  • Transmissió a l’empresa
  • Convertir-los en informació valuosa per a la empresa

 

ESTRATÈGIA:

COACHING

El coaching és una relació professional què ajuda a les persones a aconseguir resultats extraordinaris a nivell personal i professional.
La figura del coach és un facilitador i acompanyant de la persona per a potenciar i millorar conductes, actituds i competències relacionades amb la comunicació, el lideratge, la gestió d’equips de treball, la planificació i consecució d’objectius.

Àmbits d’aplicació:

Coaching Empresa

  • Directiu – coach
  • Coaching per a emprenedors i empresaris
  • Desenvolupament de la visió, missió de l’empresa
  • Coaching Transformacional
  • Lideratge, comunicació, gestió d’equips, gestió de conflictes

 

Coaching Personal

  • Personal Image: coaching per millorar la imatge i estètica personal.
  • Coaching transformacional (canvi personal)
  • Coaching per potenciar-me!
  • Lideratge d’un mateix

 

Coaching per la Salut

  • Salut organitzacional
  • Coaching Antiaging

 

SISTEMES DE QUALITAT:

IMPLANTACIÓ DE NORMES ISO (9001:2008 (QUALITAT), 14001:2004 (MEDI AMBIENT), 22000:2005, IFS, BRC, (SEGURETAT ALIMENTÀRIA).