info@gepeac.com    93.804.50.57

FORMACIÓ EMPRESES

Formació a EmpresesDissenyem cursos per a empreses, a mida, adaptats a les necessitats pròpies i específiques de l’empresa: detectem la necessitat, definim els col·lectius, dissenyem i impartim el curs ja sigui a les nostres instal·lacions ja sigui en les de l’empresa.

Serveis:

  • Detecció de necessitats de formació i pla anual: un cop a l’any, mitjançant entrevistes als caps dels diferents departaments i tests als treballadors definim un pla de formació anual.
  • Gestió i seguiment dels cursos: busquem els millors proveïdors de formació a cada curs, gestió de la documentació, convocatòries, avaluació i tancament.
  • Gestió del pressupost: ens ajustem a aquest donant un valor afegit: la recerca de subvencions i formació gratuïta sense perdre la qualitat d’aquesta.

 

GESTIÓ DE LA FORMACIÓ BONIFICADA

Totes les empreses què cotitzen a la seguretat social disposen d’ajudes econòmiques per realitzar la formació què necessiten els seus treballadors/es. Aquestes ajudes es regulen a través del Crèdit de Formació Anual (REAL DECRET 395/2007, de 23 de març)

GEPEAC SL és entitat organitzadora i facilita a les empreses gestionar tots el tràmits per que puguin descomptar de la cotització a la Seguretat Social totes les despeses derivades de formació.

 

PLATAFORMA DE FORMACIÓ

Impartim accions formatives en qualsevol de les modalitats: presencial, distància, on-line i mixta. Oferim un ampli ventall de formacions on-line i a distància, amb les eines més avançades per garantir l’èxit.

 

ÀREES D’ACTUACIÓ:

Formació Tècnica

  • Operador de carretons elevadors
  • Manipulació d’aliments
  • Siemens, Autocad
  • Notificacions Oficials Electròniques (NOE)
  • Formació Plans d’Autoprotecció (PAU)
  • Auditories Internes
  • Primers Auxilis
  • Formació de PRL

 

Competències Transversals

  • Habilitats humanes (comunicació, treball en equip, motivació, gestió de conflictes i mediació, lideratge, negociació)
  • Idiomes: anglès, francès, xinès, rus.
  • Ofimàtica

 

 Màrqueting i vendes

  • Tècniques de venda (venda creuada)
  • Estratègia comercial
  • Atenció al client
  • Innovar, facilitar, influir, emocionar
  • Captació i fidelització de clients
  • Elevator Pitch: com vendre’s en un minut
  • Tècniques de negociació
  • Tècniques per concertar visites i de tancament
  • Màrqueting industrial
  • Networking
  • Gestió del temps
  • Màrqueting 2.0
  • Posicionament web i xarxes socials
  • Visual merchandising
  • Aparadorisme
  • Personal Shopper

Comerç Internacional

  • Estratègies d’entrada en els mercats internacionals
  • Claus per internacionalitzar una petita empresa
  • Com preparar un Pla d’Internacionalització
  • Negociació Internacional
  • Incoterms 2010
  • Com evitar problemes d’impagament en les transaccions internacionals
  • Import – Export per a comercials

 

Comptabilitat i Finances

  • Comptabilitat per a autònoms i empresaris
  • Eines de finançament actuals
  • Gestió i optimització de la tresoreria
  • Gestió d’Impostos
  • L’estat de fluxos d’efectiu

 

Formació sociosanitària

  • Model integral centrat en la persona
  • Contenció física/ emocional
  • Canalització emocional
  • Ergonomia i relaxació
  • Tractament del conflicte i gestió de conductes agressives
  • Millora de les relacions amb l’equip
  • Auto motivació i recuperació de l’energia
  • Atenció a l’usuari intern i extern.